Ombyggnad, fler arbetsplatser, förbättrad ljudmiljö, möbler och inredning

Presto kontaktade Storm Interiör då man behövde hjälp att förbättra arbetsmiljön och använda lokalerna effektivare.

Önskemålen var: 

- Minska störningar pga hög ljudvolym.

- Skapa fler platser för möten och samtal.

- Trivsammare miljö för kunder och anställda.

- Dubblera antalet arbetsplatser för att möjliggöra en planerad expansion.

Projektet startade med korta intervjuer med de anställda för att kartlägga arbetssätt och rutiner. Man ville behålla den nära kontakten med varandra, men hitta en lösning för att inte störa varandra med telefonsamtal och diskussioner.

Det var även viktigt att skapa en miljö där kunderna direkt känner sig välkomnade. För att knyta an till Presto logotyp och verksamhet, valde vi att arbeta med olika varma röda och orange färger. 

Under ombyggnaden ansvarade vi för design och inredning, projektsamordning och uppföljning, och fungerade som Prestos kontaktperson gentemot hantverkare, fastighetsförvaltare och leverantörer. 

© 2019 by Storm Interiör

  0793-13 02 00

|

  • Linkedin Social Ikon